پرداخت آنلاین از طریق درگاه پرداخت ، توسط تمامی کارت های بانکی عضو شتاب

با این سرویس شما میتوانید مبلغ سفارشات خود را بصورت آنلاین پرداخت نمایید و سفارش خود را ثبت کنید.
مزیت این نوع پرداخت نسبت به سایر شیوه های پرداخت در این است که تمامی سفارشاتی که در سامی گیفت
به صورت آنلاین پرداخت می شوند بصورت خودکار مراحل خود را طی می کنند تا سفارش تحویل مشتری شود.

شیوه های پرداخت - ایرانی جم